Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Jurist i Storkøbenhavn

Herlev Kommune søger en juridisk generalist med erfaring inden for beskæftigelses-, ydelses- og socialområdet.

Vil du have ansvar for dine egne sagsområder, indflydelse på din arbejdsdag og ønsker du en afvekslende hverdag i en mindre kommune, hvor alsidighed og tværgående samarbejde vægtes højt?

Herlev Kommune søger en jurist, der betegner sig selv som generalist, men som også brænder særligt for beskæftigelses-, ydelses- og socialområderne. Stillingen er placeret i Team Jura, der består af fire jurister. Teamet yder juridisk betjening af direktion, borgmester, kommunalbestyrelse og stående udvalg samt juridisk servicering af centre og stabe inden for kommunens forskellige fagområder. Hovedfokus i stillingen ligger i generel juridisk betjening i forhold til forvaltnings- og kommunalret, og herudover rådgivning og betjening af fagcentrene inden for de nævnte områder.

De primære arbejdsopgaver er:

  • Håndtering af henvendelser indenfor kommunalret og styrelsesloven.
  • Rådgivning og sparring med fagkoordinatorer og ledelse i juridisk komplicerede sager.
  • Undervisningsopgaver/formidling og juridisk kvalitetssikring.
  • Tovholderfunktion i komplicerede sager.
  • Indgå i relevante arbejdsgrupper, hvor der er brug for juridiske input.


Om dig:
  • Du er uddannet cand. jur.
  • Du har erfaring inden for kommunalret, beskæftigelses-, y...