Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Jurist i København

Evner du at yde juridisk rådgivning på et højt niveau og vil du være med til at styrke sikkerheden i kriminal-forsorgens institutioner? Så er stillingen som juridisk fuldmægtig/specialkonsulent i vores nye tværgående enhed måske noget for dig.

Stillingen
Da der er tale om en ny funktion i Koncern Sikkerhed vil du i høj grad være med til selv at definere din opgaveportefølje i tæt samarbejde med enhedsledere og chefen for Koncern Sikkerhed.

Dit primære arbejdsområde vil være departementsbetjening af Justitsministeriet i forbindelse med bl.a. udarbejdelse af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og høringer over lovforslag og den interne direktionsbetjening. Herudover vil du indgå i løsning af enhedens almindelige opgaver, herunder bistå med juridisk sparring med de øvrige medarbejdere i Koncern Sikkerhed.

I det daglige arbejde vil du have et tæt samarbejde med de øvrige dele af Direktoratet for kriminalforsorgen samt de fire kriminalforsorgsområder.

Om dig
Du har en relevant akademisk baggrund (cand. jur.), og erfaring fra kriminalforsorgen eller en anden statslig styrelse eller politisk styret organisation er en fordel men ikke et krav.

Der vil ved udvælgelsen blive lagt særlig vægt på, om du:

  • kan sikre fremdrift i komplekse processer med mange interessenter og korte deadlines
  • har en skarp pen og er velskrivende og kan skæ...