Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Advokat til kreditområdet - København

Jurist i København

Hvis du brænder for at arbejde med strategisk styring af kreditgivningen hos Danmarks største långiver og bruge dine kompetencer inden for regulering på kreditområdet, er rollen som advokat i Kreditrapportering og Styring måske din næste udfordring!

Din nye stilling
Reguleringen på det finansielle område er omfattende og kompleks, og der kommer jævnligt ny lovgivning til. Du bliver en del af et team, der har ansvaret for implementering af ny lovgivning på kreditområdet i Nykredit. Den første del af arbejdet består i at analysere, hvordan nye regler påvirker og spiller sammen med Nykredits forretningsmodel, samt at bidrage til varetagelse af Nykredits interesser i høringsforløbet. Den anden del består af regelfortolkning, løbende ajourføring og formidling af vores interne retningslinjer på kreditområdet.

Dine primære opgaver er:

  • koordinering og formulering af høringssvar i forbindelse med ny lovgivning
  • implementering af ny lovgivning i Nykredits interne retningslinjer på kreditområdet, herunder i politikker, forretningsgange og arbejdsbeskrivelser
  • sparring med og uddannelse af kolleger om anvendelsen af de interne retningslinjer i långivningen.

Dine faglige kompetencer
Din faglige baggrund er sandsynligvis forankret i den finansielle sektor - gerne i en kreditafdeling – hvor du har arbejdet som advokat. Du kan også være ansat i en advokatvirksomhed og have in...